logotypy PFRON oraz napis: Powiat Lwówecki realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON. Celem projektu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dofinansowanie projektu z PFRON: 1500000 zł.

18 lutego 2022 roku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim odbył się uroczysty odbiór prac remontowych w budynku przy ul. Parkowej 5.

W tym ważnym dla szkoły i Powiatu Lwóweckiego wydarzeniu wziął udział dyrektor Dolnośląskiego Oddziału PFRON pan Marcin Sokołowski, a także: Starosta Daniel Koko, Wicestarosta Zbigniew Grześków, przewodnicząca Rady Powiatu Małgorzata Szczepańska oraz radny Eugeniusz Ścigan oraz oczywiście dyrektor szkoły Marek Sokołowski.

Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy PFRON w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Wartość dofinansowania wyniosła 150 000 zł. Całość inwestycji wyniosła 826 667,49 zł.

w wąskim korytarzu stoi trzech mężczyzn, przed nimi czerwona wstęga
w wąskim korytarzu stoi trzech mężczyzn, przed nimi czerwona wstęga, jeden z nich ją przecina, jeden koniec wstęgi trzymany przez dziewczynkę
w wąskim korytarzu stoi trzech mężczyzn, przed nimi czerwona wstęga, jeden z nich ją przecina, jeden koniec wstęgi trzymany przez dziewczynkę
wyremontowany fragment klasy szkolnej - pusta przestrzeń, po środku okno
fragment wyremontowanej łazienki, po środku umywalka, w głębi prysznic
wyremontowany fragment łazienki - korytarz, w głębii drzwi do kabiny