Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XLVII SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 19 listopada 2021 roku.

Początek sesji godz. 9:00


Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z XLV sesji RPL.

4) Bieżąca realizacja inwestycji powiatowych (lata 2020 – 2021):

      a) prezentacja materiałów;

      b) dyskusja.

5/ Przerwa.

6/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8) Interpelacje, zapytania i postulaty Radnych.

9) Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska