W trakcie projektu realizowanego we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w piątek 29 października 2021 r.  miała miejsce trzecia odsłona „Gryfowskiego Czytania Wielkich Dzieł Literackich Literatury Polskiej” – Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” – część I Jesień.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz klasy 8 a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać frapującego wykładu Pani Anny Pląskowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim – na temat życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta, ze szczególnym  uwzględnieniem dzieła za, które dostał Nagrodę Nobla – „Chłopów”. Ważną częścią spotkania z Panią Dyrektor była prezentacja multimedialna ukazująca dorobek nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Uboczu, noszącej imię Władysława Stanisława Reymonta, która przez blisko 20 lat należała do „Ogólnopolskiej Federacji Szkół Reymontowskich”.

Zmiany zachodzące w obrębie stanu chłopskiego w II połowie XIX wieku przedstawił nauczyciel ZSOiZ – Pan Mieczysław Gnach.

Nasze spotkanie zakończyło się zwiedzaniem „Izby Pamięci Reymontowskiej”.

Przez kolejne trzy spotkania w przyjaznych murach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, ważną rolę odegrał Pan Waldemar  Pasternak, który zajmował się wizualizacją prezentacji multimedialnych oraz dokumentowaniem fotograficznym przedsięwzięcia.

Wyrażamy nadzieję, że spotkania w Szkole Podstawowej Nr 2, przybliżające rolę i znaczenie chłopów polskich w tworzenie nowoczesnego narodu polskiego, będą w niedalekiej przyszłości kontynuowane już, poza formalną stroną projektu.

W trakcie projektu realizowanego we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gryfowie Śląskim, w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2021” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w piątek 29 października 2021 r.  miała miejsce trzecia odsłona „Gryfowskiego Czytania Wielkich Dzieł Literackich Literatury Polskiej” – Władysław Stanisław Reymont „Chłopi” – część I Jesień.

Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim oraz klasy 8 a ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gryfowie Śląskim mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać frapującego wykładu Pani Anny Pląskowskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim – na temat życia i twórczości Władysława Stanisława Reymonta, ze szczególnym  uwzględnieniem dzieła za, które dostał Nagrodę Nobla – „Chłopów”. Ważną częścią spotkania z Panią Dyrektor była prezentacja multimedialna ukazująca dorobek nieistniejącej już Szkoły Podstawowej w Uboczu, noszącej imię Władysława Stanisława Reymonta, która przez blisko 20 lat należała do „Ogólnopolskiej Federacji Szkół Reymontowskich”.

Zmiany zachodzące w obrębie stanu chłopskiego w II połowie XIX wieku przedstawił nauczyciel ZSOiZ – Pan Mieczysław Gnach.

Nasze spotkanie zakończyło się zwiedzaniem „Izby Pamięci Reymontowskiej”.

Przez kolejne trzy spotkania w przyjaznych murach Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gryfowie Śląskim, ważną rolę odegrał Pan Waldemar  Pasternak, który zajmował się wizualizacją prezentacji multimedialnych oraz dokumentowaniem fotograficznym przedsięwzięcia.

Wyrażamy nadzieję, że spotkania w Szkole Podstawowej Nr 2, przybliżające rolę i znaczenie chłopów polskich w tworzenie nowoczesnego narodu polskiego, będą w niedalekiej przyszłości kontynuowane już, poza formalną stroną projektu.

artykuł przygotowany przez Zespół Promocyjny ZSOiZ w Gryfowie Śląskim

Uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Ślaskim oglądają wystawe w klasie muzealnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim
Uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Ślaskim oglądają wystawe w klasie muzealnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim
Na zdjęciu uczeń ZSOiZ w Gryfowie Ślaskim ogląda wystawe w klasie muzealnej w Szkole Podstawowej nr 2 w Gryfowie Śląskim
Na zdjęciu uczniowie ZSOiZ w Gryfowie Ślaskim, znajdująs się w klasie muzealnej w Szkole Podstawowej nr 2, pochylają się nad książką ze zdjęciami