Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej nadzwyczajnej XLI SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 20 lipca 2021 roku.

Początek sesji godz. 900.


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr XXXV/06/21 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021r.

4. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

5. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska