Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej XXX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 30 października 2020 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/Przyjęcie protokołu z XXVI, XXVIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4/Skutki wprowadzenia reformy w jednostkach oświatowych:

a)prezentacja materiałów;

b)dyskusja

5/Przerwa.

6/ Ochrona Środowiska:

a)prezentacja materiałów;

b)dyskusja;

7/Przerwa.

8/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

9/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

10/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

11/ Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska