Wsparcie Dolnośląskich DPS

Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ich ochrony zdrowia i życia poprzez ograniczenie negatywnych skutków Covid-19. Grantobiorcami, za pośrednictwem Powiatu Lwóweckiego, zostały dwa domy pomocy społecznej – w Mirsku i w Nielestnie. W ramach projektu zostaną przekazane dodatki do wynagrodzeń za okres od czerwca do sierpnia 2020 r dla pracowników DPS mających kontakt z pensjonariuszami, którzy pracują z osobami chorymi na Covid-19. Dodatki do wynagrodzeń nie będą finansowane dla pielęgniarek i lekarzy. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 316 462,50 zł.

Projekt „Wsparcie Dolnośląskich DPS” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój