Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych jest elementem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, stworzonego w celu wsparcia realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

23.7.2020 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę Nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, która określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego oraz zakres, sposób i termin przedstawiania informacji o wykorzystaniu wsparcia.

W ramach RFIL Powiat Lwówecki otrzymał 1 775 789,00 zł na wsparcie zadań inwestycyjnych.

Poniższe zadania zostały objęte dofinansowaniem ze środków budżetu państwa otrzymanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim – 275 538,00 zł – inwestycja zrealizowana.

Budowa parkingu przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4 wraz z budową windy, podjazdów i miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami – 639 232,00 zł.

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku szpitala w Gryfowie Śląskim – 550 000,00 zł.

Modernizacja kotłowni wraz z robotami towarzyszącymi w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie – obiekcie służącym rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych – 311 019,00 zł.