27 września zakończyła się dostawa fabrycznie nowego autobusu marki MERCUS model TGE rok produkcji 2023 wraz z wyposażeniem dodatkowym przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach “Programu wyrównywania różnic między regionami III – obszar D”, współfinansowanego ze środków PFRON.

Wykonawca: TRUCK IMPORT – EXPORT WYNAJEM SP. Z O.O., siedziba: ul. Żurawia 43/201, 00-680 Warszawa.

Wartość umowy: 437 880,00 zł brutto.

Dofinansowanie: Dofinansowanie z PFRON w wysokości 204 487,50 zł w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych – zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.”

Autobus dostarczony został dla Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim, stanowiąc ważny krok w kierunku eliminacji barier transportowych dla uczniów placówki oraz  poprawy jakości ich życia. Warto podkreślić, że to nie tylko pojazd, to także symbol troski i współpracy na rzecz inkluzji społecznej i równych szans dla wszystkich mieszkańców.

W uroczystości obioru uczestniczyli:  Starosta Lwówecki Daniel Koko, Wicestarosta Lwówecki Zbigniew Grześków oraz Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Marek Sokołowski.