Polskie Sieci Elektroenergetyczne - logoW Parku Miejskim w Lwówku Śląskim powstał podświetlany system napowietrzania stawu. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość wody w stawie, a mieszkańcy miasta zyskają atrakcyjne miejsce do spotkań. Projekt powstał dzięki wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WzMOCnij Swoje Otoczenie”.

12 listopada oficjalnie zakończyła się budowa podświetlanego systemu napowietrzania w stawach miejskich w parku w Lwówku Śląskim. Ideą projektu jest rozwój parku miejskiego w Lwówku Śląskim poprzez wzbogacenie krajobrazu parku o dodatkowe walory estetyczne. Nowa instalacja pozytywnie wpłynie również na środowisko. System napowietrzenia znacznie poprawi jakość wody w zbiorniku, podniesie zawartość tlenu w wodzie, poprawiając warunki życia ryb, a także powstrzyma rozwój alg i komarów. Dodatkowo wprawiając wodę w ruch, system napowietrzania przyspieszy rozkładanie się liści wpadających do stawu.

Umieszczenie systemu napowietrzania w stawie w parku miejskim zwiększy atrakcyjność wspólnej przestrzeni publicznej i stworzy przyjazne otoczenie, co zachęci lokalną społeczność do jego częstszego odwiedzania.

logo wzmocnij swoje otoczenieNa realizację przedsięwzięcia wsparcia finansowego gminie udzieliły Polskie Sieci Elektroenergetyczne, w ramach programu dobrosąsiedzkiego “WzMOCnij Swoje Otoczenie”. Celem programu jest wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu, w gminach, w których zlokalizowana jest lub budowana infrastruktura przesyłowa.

 

Więcej informacji o działalności organizatora programu można znaleźć na stronie raport.pse.pl oraz www.wzmocnijotoczenie.pl.

 

Fontanna w parku w Lwówku Śląskim     Fontanna w parku w Lwówku Śląskim     Fontanna w parku w Lwówku Śląskim

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo energetyczne.
PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.