Jesteśmy już niemal na finiszu realizacji projektu: „Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich”, w ramach którego m.in. zmodernizowano internat szkolny. „Jeszcze kilka lat temu była to ruina. Dziś to piękny i nowoczesny obiekt, w którym wkrótce zamieszkają uczniowie Zespołu Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich.”

Czytaj więcej:
https://lwowecki.info/komfortowy-internat-i-nowoczesne-pracownie-dydaktyczne/

Projekt „Rewitalizacja budynku internatu i terenu przyległego Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich” współfinansowany jest ze środków EFFR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

logotypy - UE, Dolny Śląsk, RP, EFRR