W dniu 30 listopada br. odbyło się “zdalne” posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W obradach uczestniczyli:

 • Daniel Koko – Starosta Lwówecki – Przewodniczący komisji
 • Tadeusz Jagiełło, Radny Powiatu Lwóweckiego
 • Paweł Jaworski, zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Gryfowie Śląskim,
 • Mateusz Królak – p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego
 • Mariusz Mróz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 • Mirosław Ożogowski, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lwówku Śląskim,
 • Marek Makowski, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim,
 • Dorota Pruczkowska- Bartoch, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim
 • Ireneusz Hołoga, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lwówku Śląski

Głównymi tematami obrad komisji było:

 1. Przygotowanie dróg do sezonu zimowego 2020/2021
 2. Ocena przygotowań  do  zimy  2020/2021  poczynionych  przez powiatowe służby inspekcje
  i straże
 3. Przedstawienie propozycji oraz przyjęcie planu pracy Komisji BiP na 2021 r
 4. Sprawy różne

Szczegółowy protokół z posiedzenia dostępny jest pod linkiem: Protokół KBIP 11.2020 (link)

Następne posiedzenie Komisji zaplanowano na koniec stycznia 2021 roku gdzie głównymi tematami będą:

 1. Przedstawienie Staroście Lwóweckiemu rocznego sprawozdania z realizacji zadań zawartych w Powiatowym programie zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2020-2022.
 2. Podsumowanie  prac powiatowych służb, inspekcji, straży za 2020 r.
 3. Sprawy różne.