„Od źródeł Bobru do Powiatu Lwóweckiego”

Termin realizacji projektu: 01.05.2020 – 30.04.2021

Projekt polega na organizacji imprez sportowych, które odbędą się na terenie ziemi żaclerzskiej i powiatu lwóweckiego w 2020 i 2021 roku. Celem obu projektów jest popularyzacja kultury i zdrowego stylu życia podczas wspólnych spotkań polskich i czeskich pasjonatów i amatorów aktywnego wypoczynku i sportu. Celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy między instytucjami, organizacjami partnerów oraz nawiązanie kontaktów między mieszkańcami. Dalszy rozwój nawiązanych kontaktów między instytucjami partnerów (urzędami, organizacjami sportowymi lub kulturalnymi), a przede wszystkim nawiązanie nowej współpracy jest ważnym aspektem dla przyszłego rozwoju regionu przygranicznego. Ze względu na jego położenie geograficzne(góry, peryferyjny charakter) niezbędnym warunkiem jest nawiązanie kontaktów również pomiędzy samymi mieszkańcami. Te więzi pomogą w wzajemnym poznawaniu, poprawią postrzeganie sąsiedniego narodu, wspomogą rozwój społeczno-gospodarczy i poprawę lokalnych warunków życia przy wykorzystaniu działań o charakterze rekreacyjnym. Celem jest też zachęcenie mieszkańców do udziału w wydarzeniach promujących aktywny wypoczynek, organizowanych dla wspólnych grup polsko-czeskich.

Działania zaplanowane w ramach projektu:

1. Rajd rowerowy -Doliną Bobru ER-6.

2. Spływ kajakowo pontonowy rzeką Bóbr.

3. Po ziemi żaclerzkiej na rowerze, rekreacyjny rajd rowerowy po regionie.

4. Zakończenie sezonu rowerowego 2020 z Powiatem Lwóweckim.

5. Rozpoczęcie sezonu rowerowego 2021 z Powiatem Lwóweckim.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Całkowita wartość projektu: 19 770,48 €, w tym:

– dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 16 804,90 €,

– dofinansowanie z krajowych środków publicznych: 2 965,58 €.

Partnerem projektu jest Miasto Žacléř.