Dzisiaj przyjrzymy się ostatnim działaniom w obszarze dróg które miały miejsce w roku 2023.

Rok 2023 to okres intensywnych prac remontowych na drogach powiatowych. To w nim podczas VI Kadencji Powiatu Lwóweckiego wyremontowano łącznie 13,5 km dróg.

Ważnym zadaniem był remont drogi powiatowej nr 2533D w Pławna Marczów na odcinku o długości 1,852 m. Wartość tego zadania wyniosła 839 782,50 zł, przy czym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał 463 00,00 zł, a Nadleśnictwo Lwówek Śląski 330 00,00 zł.

Nie można również pominąć istotnego elementu infratruktury – remoncie mostu JNI 01015881 w ciągu DP 2511D, uszkodzonego w wyniku powodzi w 2021 r. w Pławnej. Wartość tej inwestycji sięgnęła 1 170 992,36 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 593 311,23 zł pochodziło ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Obecnie prace są w trakcie, a dzisiaj przedstawimy zdjęcia z postępów.

Krótko podsumowując zadania realizowane w tym zakresie w VI Kadencji wyremontowano niemal 60 kilometrów dróg, mosty oraz wybudowano nowe chodniki, inwestując kwotę 50 milionów złotych.