W 2023 roku Powiat Lwówecki zrealizował inwestycje w obszarze edukacji zawodowej, dzięki czemu uczniowie mogą korzystać z nowoczesnych narzędzi i metod nauki, co otwiera przed nimi lepsze perspektywy na przyszłość. Projekty te skupiały się na różnych aspektach wsparcia, dostarczając wartościowe zasoby do kształcenia praktycznego i teoretycznego.

Projekt: Kompleksowe wsparcie kształcenia w zawodzie dla Powiatu Lwóweckiego

Budżet projektu wyniósł 2 591 266,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 2 390 566,00 zł.

W ramach tego projektu zainwestowano w zaawansowane wyposażenie, które znacząco podnosi poziom kształcenia praktycznego. Zakupiono między innymi:

– Kosiarkę spalinową samojezdną,

– Laptop z oprogramowaniem do wizualizacji 3D,

– Tester diagnostyczny do pracowni pojazdów samochodowych,

– Projektor multimedialny z funkcją interaktywną, ekranem i wizualizerem,

– Piec konwekcyjno-parowy, rożen elektryczny,

– Laptopy z oprogramowaniem biurowym,

– Mini-koparkę.

Projekt: Kwalifikacje i staże szansą rozwoju dla kolejnych roczników uczniów szkół zawodowych z powiatu Lwóweckiego

Dzięki temu projektowi, szkoły zawodowe otrzymały specjalistyczny sprzęt rolniczy, co pozwala na jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do pracy w tym sektorze. Zakupy obejmowały:

– Ładowacz czołowy o wartości 31 488,00 zł,

– Opryskiwacz o szerokości roboczej 15 metrów za 20 418,00 zł,

– Agregat do uprawy bezorkowej o szerokości 3 metry za 34 440,00 zł,

– Rozsiewacz nawozów za 73 800,00 zł,

– Pług trzy skibowy w cenie 36 531,00 zł,

– Sadzarka i obsypnik do ziemniaków za 7 626,00 zł,

– Przyczepa o wartości 78 474,00 zł.

Projekt: Dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego

W 2023 roku z projektu wydatkowano 1 205 492,27 zł na dalsze wsparcie i rozwój szkolnictwa zawodowego. Szkoły takie jak ZSOiZ w Lwówku Śląskim, ZSET w Rakowicach Wielkich i ZPEW w Lwówku Śląskim, otrzymały nowoczesne wyposażenie, w tym:

– Komputery, zestawy VR,

– Pomoce naukowe,

– Wyposażenie warsztatów i maszynę CNC,

– Wyposażenie gastronomiczne.

Te inwestycje nie tylko podnoszą poziom nauczania w szkołach zawodowych Powiatu Lwóweckiego, ale także zwiększają szanse młodych ludzi na rynku pracy, dostosowując ofertę edukacyjną do aktualnych potrzeb gospodarki.