DOFINANSOWANIE NA REMONT KOTŁOWNI W ZSET W RAKOWICACH WIELKICH

30 czerwca 2021 w Jeleniej Górze doszło do podpisania dwóch umów – pożyczki i dotacji dla Powiatu Lwóweckiego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania: „Modernizacja kotłowni w [...]