Aktywny samorząd

1 marca 2022 ruszył nabór do programu pilotażowego "Aktywny samorząd", który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu [...]