W bieżącym roku szkolnym, tak trudnym dla całej społeczności uczniowskiej i kadry dydaktycznej,  ze względu na jego naznaczenie pandemią koronawirusa, jak również w następnym 2021/2022, w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim, mamy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w realizacji dwóch atrakcyjnych projektów unijnych, koordynowanych przez władze powiatu lwóweckiego.

Są nimi :

  1. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego – Poprawa Efektów”, w ramach którego uczniowie będą bezpłatnie korzystać z dodatkowych zajęć, przygotowujących do egzaminu zawodowego w zawodach – technik informatyk, technik leśnik. Ponadto, uczniowie w zawodzie technik informatyk będą mogli skorzystać ze stażu w branży IT, dzięki któremu nabędą umiejętności praktycznych oraz otrzymają wynagrodzenie pieniężne. Najważniejszym założeniem tego projektu jest ułatwienie uczniom przechodzenia z etapu ich kształcenia w zawodzie, do etapu zatrudnienia.

 

  1. „Kompetencje 4.0” – Projekt jest realizowany wspólnie z partnerem czeskim – Izba Gospodarcza w Libercu, którego podstawowym założeniem jest prowadzenie tzw. „małej firmy”, dzięki czemu uczniowie będą mieli okazję poznać podstawy działalności gospodarczej. W jego realizacji, w ZSOiZ w Gryfowie Śląskim rozwijają swoją działalność dwie „firmy uczniowskie”.

Pierwsza z nich, 15 osobowa, realizuje swoje zadania w bieżącym roku szkolnym, pod kierownictwem Pana prof. Kamila Kowalonka. Została ona nazwana „Digital World” i w jej ramach uczniowie w praktyce poznają tajniki  branży medialno-reklamowej.

Druga z naszych szkolnych „firm” to 10 osobowy zespół uczniów pod kierownictwem Pani prof. Agaty Pender. Przybrała ona jednoznacznie brzmiącą nazwę „Kreatywni to my”. Jej zadaniem, ale już w następnym roku szkolnym – 2021/2022, będzie zapoznanie się z techniką zdobniczą zwaną Decoupage, a także organizowanie warsztatów szkoleniowych oraz zdobienie wyrobów

z drewna.

 

Obydwa projekty, tak istotne w procesie wspierania kształcenia zawodowego, umożliwią Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim realizację ważnych przedsięwzięć jak :

 

  1. Utworzenie 3 pracowni specjalistycznych :

– hotelarstwa,

– przygotowania i ekspozycji śniadań,

– urządzeń techniki komputerowej (Profesjonalne Studio Multimedialne).

 

  1. Organizacja darmowych szkoleń dla uczniów :

– programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D,

– prowadzenie obsługi biura,

– uzyskanie prawa jazdy kategorii B,

– obsługa wózka widłowego,

– wykonywanie usług kelnerskich.

 

  1. Udzielanie Unijnych Stypendiów Stażowych, a także zwrotu kosztów badań i dojazdów na praktyki;

 

  1. Sfinansowanie studiów podyplomowych dla dwóch nauczycieli przedmiotów hotelarsko-gastronomicznych;

 

  1. Zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli z programowania i obsługiwania procesu druku 3D i prowadzenia biura.

 

Obydwa projekty pod względem merytorycznym koordynują Pani prof. Monika Ignaciuk-Borkowska i Pan prof. Kamil Kowalonek.

 

Należy również podkreślić że nasza szkoła zostanie doposażona w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektów, to kwota niemal 300 tysięcy złotych.

 

Można z całym przekonaniem stwierdzić, że udział Gryfowskiego ZSOiZ w omawianym przedsięwzięciu zdecydowanie wzbogaci i uatrakcyjni proces edukacyjno-szkoleniowy w zakresie realizowanego w nim od lat, atrakcyjnego dla naszych uczniów kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

Zespół Promocyjny