Podczas wczorajszej sesji Rady Powiatu Lwóweckiego został uchwalony budżet na rok 2024, przynoszący zaskakujące rekordy i wyznaczający nowe standardy dla regionu. Dochody zaplanowane zostały na poziomie 116 mln zł, a wydatki na 126 mln zł. Co jednak najbardziej rzuca się w oczy – po raz pierwszy w historii, Powiat Lwówecki przeznacza na inwestycje imponującą kwotę 32 mln zł, co stanowi aż 25% całego budżetu.

 

Te znaczące środki mają służyć rozwojowi infrastruktury, modernizacji istniejących obiektów oraz realizacji ważnych projektów.

Warto zauważyć, że porównując z latami poprzednimi, budżet Powiatu Lwóweckiego przechodził wyraźną transformację. W 2018 roku, dochody sięgały 72 mln zł, a zadłużenie wynosiło 13.5 mln zł. Obecnie, na zakończenie 2023 roku, budżet osiąga imponujące 115 mln zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu zadłużenia do 11.5 mln zł. To dowodzi skutecznego gospodarowania środkami oraz zdolności do efektywnego planowania rozwoju powiatu.

 

Nowy budżet to nie tylko liczby, ale również wyraźny sygnał odbudowy finansowej oraz chęci inwestowania w rozwój. Dążenie do równowagi finansowej i skoncentrowanie na strategicznych inwestycjach ukazują poważne podejście do zarządzania zasobami, co pozytywnie wpływa na perspektywy rozwoju Powiatu Lwóweckiego.