W dniu 29.07.2021 roku Starosta Lwówecki podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Mocni” na realizację zadania publicznego pn.: “Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021. Stowarzyszenie „Mocni” wygrało konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku z zakresu polityki społecznej z udziałem środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Lwóweckiemu w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz specjalistycznego poradnictwa.

Realizacja ww. usługi przez Stowarzyszenie „Mocni” pozwoli na odciążenie członków rodzin oraz opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Stowarzyszenie „Mocni” przez okres 5 miesięcy (od 1 sierpnia 2021 do 31 grudnia 2021) zapewni możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie pobytu dziennego w swojej siedzibie (Ubocze 169) lub w miejscu zamieszkania dla co najmniej 24 osób niepełnosprawnych oraz specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego), a także zapewnieni wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki dla członków 12 rodzin lub opiekunów. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Nabór zgłoszeń do programu prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc, pozostało jeszcze kilka wolnych miejsc na świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi w formie nieodpłatnej z opieki wytchnieniowej dziennej proszone są o wypełnienie następujących dokumentów:

1. KARTY ZGŁOSZENIA
2. KARTY OCENY STANU DZIECKA/ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
3. OŚWIADCZENIE RODO
4. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Karty i orzeczenie (do pobrania tutaj) należy dostarczyć do siedziby Powiatu Lwóweckiego w zaklejonej kopercie z dopiskiem “Rekrutacja – Opieka wytchnieniowa”:

Starostwo Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

lub

wysłać poczta tradycyjną z dopiskiem na kopercie “Rekrutacja – Opieka wytchnieniowa” na adres:

Starostwo Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Powiatu Lwóweckiego,

tel. 75 782 20 44 , e-mail: b.wasilewska@powiatlwowecki.pl

Moment podpisywania umowy między Starostą Lwóweckim a przedstawicielami Stowarzyszenia Mocni na wykonywania usługi pn. opieka wytchnieniowa
Moment podpisywania umowy między Starostą Lwóweckim a przedstawicielami Stowarzyszenia Mocni na wykonywania usługi pn. opieka wytchnieniowa
Moment podpisywania umowy między Starostą Lwóweckim a przedstawicielami Stowarzyszenia Mocni na wykonywania usługi pn. opieka wytchnieniowa

Godło i flaga Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

DOFINANSOWANIE

259 420,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

259 420,00 zł