Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze.

Rodzina zastępcza to forma pomocy dziecku, którego rodzice biologiczni z różnych powodów nie są w stanie zapewnić mu należytej opieki lub pobyt w domu rodzinnym zagraża zdrowiu i życiu dziecka. Jedną z form pomocy dla rodziny zastępczej jest finansowe wsparcie na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa oraz zawodowa otrzymują na ten cel pomoc pieniężną, w wysokości 1 357,20 zł miesięcznie oraz dodatek wychowawczy 500+. Rodzina zawodowa dodatkowo otrzymuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie (wysokość wynagrodzenia zależy od liczby dzieci umieszczonych w rodzinie oraz od formy rodziny zastępczej). Kandydatom spełniającym warunki niezbędne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zapewnione zostanie nieodpłatne szkolenie z zakresu pieczy zastępczej oraz kompetencji wychowawczych.

Osoby chętne prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim:

ul. Szpitalna 4, tel. (75) 782 56 17
Zespół do spraw pieczy zastępczej:
Tel. 796 676 223

e- mail: pcpr@powiatlwowecki.pl