W dniu 05 lipca 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Powiatem Lwóweckim i Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Lwówecki” w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1719/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Projekt zakłada zakup sprzętu stanowiącego doposażenie serwerowni, budowę klastra wirtualizacyjnego oraz przeprowadzenie audytu.

Całkowity koszt zadania: 750 000,00 zł. Dofinansowanie: 609 756,09 zł.

Plakat_elektroniczny_A4_-_CS