Obchody Święta Policji w Lwówku Śląskim, miały miejsce 10 lipca 2024 roku. Jak co roku, była to okazja do wyrażenia uznania dla policjantów i pracowników policji za ich codzienny trud i poświęcenie w służbie mieszkańcom powiatu.

źrodło: lwówecki.info

Święto Policji – Historia i Znaczenie

Święto Policji w Polsce obchodzone jest 24 lipca, upamiętniając powstanie Policji Państwowej w 1919 roku. Jest to dzień, który pozwala przypomnieć o znaczeniu pracy policjantów dla społeczności, ich zaangażowaniu w ochronę bezpieczeństwa oraz o trudnych warunkach, w jakich często przychodzi im pełnić służbę. Święto Policji to nie tylko ceremonia i uroczystości, ale także czas refleksji nad rolą policji w społeczeństwie oraz podkreślenie wartości, jakimi są bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Każdego roku w całym kraju organizowane są uroczystości, podczas których wyróżnia się tych funkcjonariuszy, którzy wykazali się szczególną odwagą, profesjonalizmem i zaangażowaniem. To również moment, aby społeczeństwo mogło podziękować policjantom za ich codzienny trud, często niewidoczny, ale niezbędny dla zapewnienia spokoju i porządku.

Starosta Lwówecki, Pani Małgorzata Szczepańska, wyróżniła:

– Sierż. szt. Piotra Zarównego

– Sierż. szt. Marcina Żołopę

– Panią Dorotę Pawlikowską

W swoim przemówieniu, przewodniczący Rady Powiatu, pan Olgierd Poniźnik, złożył policjantom serdeczne życzenia, podkreślając wagę ich pracy dla społeczności lokalnej:

„Życzę Wam, aby każdy dzień służby przynosił Wam dumę i satysfakcję z wykonywanej pracy, która stanowi ogniwo życia społecznego nie do przecenienia. Poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji jest bowiem jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Od jej realizacji zależy wiele – w zasadzie całe nasze życie. Przyjmujecie na siebie tę odpowiedzialność – odpowiedzialność ochrony konstytucyjnie ustanowionego porządku prawnego oraz bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli. Gotowość do poświęceń jest wpisana w Waszą pracę. Jest to w zasadzie misja. Za jej realizację dziękujemy Wam z całego serca!”

Wyrazy Uznania Starosta lwówecki, pani Małgorzata Szczepańska, również złożyła najserdeczniejsze życzenia oraz słowa szczerego uznania za sumienną i pełną poświęceń pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu:

„Jesteśmy świadomi, że Wasza praca, niejednokrotnie niebezpieczna, wymagająca siły charakteru i szybkości działania, ma na celu obronę najwyższych wartości, jakimi są zdrowie i ludzkie życie. Dlatego też ogromnie cenimy odwagę, ofiarność i determinację, z jaką wykonujecie swoje obowiązki na rzecz społeczeństwa. Doceniając codzienny wysiłek i zaangażowanie, słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem rodzin i bliskich. To oni bowiem dzielą niedogodności i zagrożenia policyjnej służby, oczekując bezpiecznego powrotu do domu. Wierzymy, że trudna i odpowiedzialna służba policyjna jest źródłem satysfakcji oraz ludzkiej przychylności i życzliwości. W tym szczególnym dniu życzymy dużo zdrowia, wytrwałości i siły w realizowaniu powierzonych zadań oraz szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym.”

zdjęcia: lwówecki.info