Jakie rodzaje zaświadczeń uzyskasz w e-Urzędzie Skarbowym?

Konto osoby fizycznej

Konto osoby fizycznej
• ZAS-DF – o wysokości dochodu podatnika w PIT
• ZAS-DFU – o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego
oraz składek na ubezpieczenia wykazane w PIT
• ZAS-W – o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Konto organizacji
• ZAS-W – o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Sprawdź dla kogo i co to jest konto organizacji
https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/konto-organizacji/

Załatwiaj sprawy online w e-Urzędzie Skarbowym
Sprawdź co znajdziesz w e-Urzędzie Skarbowym?

Pisma
-Przy użyciu dostępnych kreatorów łatwo wyślesz je do wybranego urzędu.
-Zaświadczenia
Prosto i szybko wypełnisz wniosek i otrzymasz bezpłatnie elektroniczne zaświadczenie
z pieczęcią Szefa KAS.
-Usługi
Udostępnione osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom: historia deklaracji, płatności online,
mandaty, e-mikrofirma, Twój e-PIT, akty notarialne, rozliczenia, zwroty podatków.
-Twoje dane
Dzięki udostępnionym danym możesz zweryfikować poprawność swoich danych,
danych prowadzonej działalności gospodarczej i spółek w których uczestniczysz.
-Pełnomocnictwa
Możesz złożyć pełnomocnictwo UPL-1 oraz zawiadomić o jego zmianie lub odwołaniu OPL-1.