Zapraszamy na transmisję #LIVE z Sesji Rady Powiatu Lwóweckiego. Start godz. 9:30.
  • Powitanie radnych i zaproszonych gości.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwał:

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok,

– uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

  • Interpelacje, zapytania i postulaty
  • Sprawy różne i organizacyjne.