Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie w najbliższym czasie bo już za około 3 miesiące będą mogli cieszyć się nowymi dostoswanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych łazienkami.
17 października Starosta Lwówecki Daniel Koko wraz z Wicestarostą Zbigniewem Grześków wybrali się do Nielestna by w obecności dyr Justyny Bilińskiej podpisać umowę na I etap modernizacji łazienek. Jest to kolejna inwestycja która jest kontynuacją stawianych sobie celów jakimi są poprawa oraz podniesienie standardów DPS Nielestno.
W roku 2020 została oddana zmodernizowana kotłownia olejowa o mocy 170 kW wraz z pompą ciepła z przystosowaniem do podgrzewania wody. Wartość inwestycji też niemała, bo 540 tysięcy złotych, z czego 290 tysięcy złotych pozyskanych z PFRON a 250 pochodziło z budżetu Powiatu Lwóweckiego. Inne nieco drobniejsze zadania, to 130 tysięcy złotych na zakup dźwigu, windy towarowej i windy, która dostarcza posiłki na wyższe kondygnacje. Ale było też szereg inwestycji, które po zmianie pani dyrektor i przy zaangażowaniu własnych środków DPS-u oraz pozyskaniu środków od różnych sponsorów udało się przeprowadzić, np. remont 40 pokoi pensjonariuszy, dwóch toalet, czy sal dziennego pobytu. – wspominał Starosta Lwówecki,
Wykonawcą zadania jest Firma PRO BUD Waldemar Wasiak to ona zaoferowała najkorzystniejszą ofertę. Wartość robót budowlanych wynosi to 414 tysięcy złotych.