Przypominamy, że od początku stycznia 2021 r. ponownie obowiązuje krótszy, 30-dniowy termin na zgłoszenie zbycia i nabycia pojazdu.

W związku z pandemią do końca 2020 roku czasowo wydłużono termin zgłaszania zbycia/nabycia pojazdu z 30 do 180 dni. Od początku stycznia 2021 r. ponownie jednak obowiązuje krótszy, 30-dniowy, termin.

Za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdu w wyznaczonym terminie (30 dni od podpisania umowy kupna-sprzedaży pojazdu lub umowy darowizny pojazdu) można zapłacić karę (od 200 do 1000 zł).

Osoby, którą chcą zgłosić nabycie/zbycie pojazdu mogą skorzystać z e-usługi dostępnej na portalu gov.pl w zakładce Kierowcy i pojazdy. Aby sprawnie dopełnić formalności, należy przygotować dane pojazdu: markę, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny, dane sprzedającego lub kupującego, skan lub zdjęcie dokumentu, potwierdzającego zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowy kupna-sprzedaży.

Można również pobrać odpowiednie pliki z naszej strony internetowej pod adresem: https://powiatlwowecki.pl/wydzialy/wydzial-komunikacji-i-drog-powiatowych/