W dniu 1 sierpnia 2023 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy Powstania Warszawskiego, w 1 sierpnia 2023r. o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (ogłaszam alarm) trwający 1 min.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 249 z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.