Fundacja CSR Res Severa ogłasza nabór filmów do VIII edycji Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów”.

Czym jest Festiwal Filmów Odpowiedzialnych?

Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” to ogólnopolskie wydarzenie, odbywające się od 2016 roku w duchu szerzenia wiedzy o zrównoważonym rozwoju, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz Agendzie 2030. Tytuł Festiwalu bezpośrednio nawiązuje do wspomnianej Agendy 2030 – dokumentu uchwalonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych 25 września 2015 roku i zawierającego 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR).

–  Festiwal Filmów Odpowiedzialnych powstał z myślą o wykorzystaniu filmów do szerzenia postaw proekologicznych i prospołecznych – wyjaśnia Joanna Skałuba, prezeska zarządu Fundacji CSR Res Severa w Poznaniu.Jego data nieprzypadkowo zbiega się z rocznicą uchwalenia Agendy 2030 przez ONZ. Chcemy w ten symboliczny sposób świętować przyjęcie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju jako wyznacznika dla całego świata – uzupełnia.

Kto może wziąć udział w Festiwalu?

Podczas Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych, zgłoszone filmy rywalizują w trzech kategoriach:

  • przedsiębiorstwa, w tym fundacje korporacyjne,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje publiczne

Więcej informacji:

Informacja prasowa nr 1 – Trwa nabór filmów_FFO