W dniu 1 sierpnia 2022 roku o godzinie 17.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu, na terenie powiatu lwóweckiego, uruchomione zostaną syreny alarmowe. Emitowany będzie dźwięk modulowany, oznaczający ogłoszenie alarmu.

Trening przeprowadzony będzie na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 196 z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego.