Zakończyła się inwestycja mająca na celu zagospodarowanie terenu pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim a murami obronnymi.

We wtorek, 10 maja 2022 roku, zdjęciem znaku zakazu wjazdu przez Starostę Daniela Koko i Wicestarostę Zbigniewa Grześków oficjalnie otwarty został teren pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim a murami obronnymi. Chwilę wcześniej nastąpił odbiór inwestycji. W tym udział wzięli Daniel Koko Starosta Lwówecki, Zbigniew Grześków Wicestarosta Lwówecki, Wiesław Ziółkowski członek Zarządu Powiatu Lwóweckiego, Barbara Rosochacka- Horanin Sekretarz Powiatu, Marek Makowski Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, Dawid Kopeć Naczelnik Wydziału Rozwoju, Integracji Europejskiej i Promocji, Wojciech Różycki Inspektor w wydziale Rozwoju w Starostwie Powiatowym, a także Aleksander Lorych projektant i inspektor nadzoru budowlanego oraz Jerzy Żoga z Firmy Drogowo- Budowlanej BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch Spółka Cywilna, która wykonywała o zadanie.

widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym - na zdjęciu ławka
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym

Podkreślić warto, iż przygotowania do samej inwestycji trwały bardzo długo, bo przypomnijmy, do budynku przy ulicy Szpitalnej w Lwówku Śląskim Powiat wprowadził się w listopadzie 2014 roku. Jak wyjaśnia dziś nam Starosta już wówczas mówiło się o konieczności realizacji tego zadania, jednak dopiero w obecnej kadencji przystąpiono do działań.

– Ja rozumiem moich poprzedników, zawsze były sprawy wydawałoby się pilniejsze do załatwienia niż zagospodarowanie tego terenu, ale nadszedł ten czas, że nie mogliśmy pozostawać bierni i musieliśmy zagospodarować ten teren z takiego nawet czystego szacunku do osób, które przybywają do starostwa. – wspomina Daniel Koko, który przyznaje, iż teren ten nie należał do komfortowych, szczególnie dla osób niepełnosprawnych i przypomina nasyp, który znajdował się na jego środku, co wielu petentom sprawiało trudności.

– Ten czas był dosyć długi, ale szczęśliwie został zakończony i sama realizacja odbyła się błyskawicznie pomimo tego, że odkrywki, które pojawiły się po rozebraniu tej pierwszej warstwy, gdzie napotkaliśmy fundamenty dawnych murów obronnych w wyniku, czego na pewien czas wstrzymane zostały prace przez konserwatora zabytków, żeby móc poczynić wszelkie uzgodnienia i uzyskać warunki, żeby można było dalej inwestycję realizować. – wyjaśnia Starosta Lwówecki.

Prace przy inwestycji rozpoczęły się na początku roku, kilka dni po podpisaniu 19 stycznia umowy. Wykonawca termin miał do połowy czerwca, jednak sporym wysiłkiem zadanie zrealizował o miesiąc wcześniej, co dla mieszkańców, użytkowników tego miejsca nie jest bez znaczenia.

Była to jakże oczekiwana i potrzeba inwestycja – podkreślał dziś Wicestarosta Zbigniew Grześków. – Wykonanych zostało ponad dwa tysiące metrów kwadratowych utwardzonego terenu z solidnym podłożem. Co jest niezwykle istotne, to zaznaczenie tego średniowiecznego muru. Jest to efekt prac konserwatorskich. Odkopaliśmy ten mur i trzeba było zaznaczyć piaskowcem istnienie tego muru, jego przebieg, co zostało wykonane. – tłumaczy Wicestarosta Lwówecki, który dodaje, iż niezwykle ważnym zadaniem przy tej inwestycji było wykonanie kanalizacji deszczowej, całego odwodnienia terenu. Ponadto zamontowano oświetlenie i ławki.

O pełnej współpracy podczas realizacji tego zadania tak z władzami Powiatu, jak i z wykonawcą robót zapewnia nas inspektor nadzoru budowlanego.

widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
widok nawierzchni na terenie za Starostwem powiatowym
trzej mężczyźni na tle budynku Starostwa

Była pełna współpraca i realizacja ustaleń. Co tydzień spotykaliśmy się żeby na bieżąco omawiać wszystkie sprawy. Problemy oczywiście były, bo było dużo sieci podziemnej niezinwentaryzowanej. Nasza zaprojektowana kolidowałaby z nią, dlatego musieliśmy ją przesuwać, zmieniać. Ponadto mur zabytkowy, którego wizualizację podkreśliliśmy płytami z piaskowca też nanosiliśmy go według faktycznego przebiegu, faktycznego odkrycia i wskazań konserwatora. Pan konserwator był tu w ubiegłym tygodniu i odebrał te prace. Problemy generalnie jak to na budowie były, ale na bieżąco kierownictwo budowy przy moim udziale i przy udziale Pana Starosty je rozwiązywało i efekt jest taki jak widzimy. – mówi Aleksander Lorych projektant i inspektor nadzoru budowlanego.

O bardzo dobrej współpracy z władzami Powiatu zapewnia też wykonawca robót.

Współpraca układała się naprawdę bardzo dobrze. Dużo nam pomógł Pan Wicestarosta Zbigniew Grześków i Pan Różycki. – wspomina Pan Jerzy Żoga.

Inwestycja jest już oddana do użytku z pewnością cieszy oko, ale przede wszystkim będzie przez długie lata służyć petentom i pracownikom Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim.

Dzisiaj wydaje mi się, że to jest to, czego oczekiwaliśmy i wszyscy, którzy będą tutaj przyjeżdżali do Starostwa żeby załatwić swoje sprawy w urzędzie już będą przebywać w komfortowych warunkach. – zauważa Daniel Koko Starosta Lwówecki.

Uważam, jest to bardzo dobrze zrobione. Bardzo ważne, że jest tu kanalizacja deszczowa wykonana porządnie – zauważa Wiesław Ziółkowski członek Zarządu Powiatu, który wspomina, iż teraz realizując prace od czoła budynku będzie można dopiąć sieć kanalizacji deszczowej do tej teraz wykonanej.

tekst: Lwówecki.info (link)

grupka mężczyzn stojąca na tle budynku
dwóch mężczyzn w oficjalnym ubraniu
dwóch mężczyzn trzymających znak zakazu wjazdu
Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Szuba

Inwestycję dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych