Powiat Lwówecki realizuje w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu projekt „Szkolny Klub Sportowy”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Powiatu Lwóweckiego.

Projekt obejmuje 7 grup w szkołach prowadzonych przez Powiat Lwówecki, każda w wymiarze 36 godzin, w których są realizowane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w okresie 01.02.2024 r. – 31.05.2024 r.:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich (3 grupy)
  • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim (2 grupy)