Powiat Lwówecki realizuje w porozumieniu z Dolnośląską Federacją Sportu projekt „Szkolny Klub Sportowy”, współfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Powiatu Lwóweckiego.

Projekt obejmuje 7 grup w szkołach prowadzonych przez Powiat Lwówecki, każda w wymiarze 58 godzin, w których są realizowane zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim (1 grupa)
  • Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich (3 grupy)
  • Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Lwówku Śląskim (2 grupy)
Strukutura programu SKS
Logo SKS

Program Szkolny Klub Sportowy to działanie systemowe skierowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. SKS ma na celu stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej, realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Stanowi także motywacje do podejmowania aktywności fizycznej, skupiając się  w szczególności na dzieciach i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym oraz nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Programu SKS są prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach.

Zajęcia prowadzone w ramach Programu odbywają się w 60-minutowych jednostkach treningowych, dwa razy w tygodniu, w grupach minimum 15 osobowych.

logo ministerstwa sportu i turystyki
logo dolnośląskiej federacji sportu