Starostwo wprowadziło udogodnienie takie jak obsługa z systemem wzmocnienia słuchu, czyli tzw. Pętlą indukcyjną. Dzięki temu rozwiązaniu osoby słabosłyszące korzystające z aparatów słuchowych mają zapewniony lepszy komfort i jakość obsługi.

Pętle indukcyjne zapewniają dostępność, której wiele osób potrzebuje, aby swobodnie się angażować i komunikować.

Co to jest pętla indukcyjna ?

Pętla indukcyjna to system wspomagania słuchu, który znacząco poprawia zrozumiałość mowy osobie słabosłyszącej, która korzysta z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Pętle indukcyjne nadają sygnał poprzez zmodulowane pole magnetyczne, które jest odbierane przez cewkę indukcyjną aparatu słuchowego. Takie rozwiązanie eliminuje wszelkie zakłócenia akustyczne, a osoba słabosłysząca słyszy tylko pożądany sygnał.

Aparaty słuchowe wzmacniają wszystkie dźwięki. W głośnym otoczeniu osobom z ubytkiem słuchu może to utrudniać odróżnienie mowy, muzyki lub rozmowy, którą próbują usłyszeć. Pętle indukcyjne poprawiają komunikację, umożliwiają użytkownikom aparatów słuchowych słyszenie źródła dźwięku poprzez wycinanie hałasu z otoczenia.

Jak działa pętla indukcyjna ?

To, w jaki sposób działa pętla indukcyjna, jest bezpośrednio związane ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. Prąd, który płynie w pętli, wytwarza wokół przewodu zmienne pole magnetyczne. Jeśli w tym polu znajdzie się inny przewód elektryczny (cewka indukcyjna w aparacie słuchowym jest takim przewodem), to również w nim zostanie wzbudzony prąd. Prąd ten zostanie zamieniony na dźwięk, który słyszy użytkownik aparatu.

Osoba, która chce skorzystać z pętli indukcyjnej i posiada aparat słuchowy z tzw. cewką indukcyjną, musi jedynie przełączyć aparat w tzw. tryb „T”.