W czwartek, 10 grudnia 2020 r., przy ul. Przyjaciół Żołnierza 22 w Lwówku Śląskim miało miejsce wydarzenie, które niewątpliwie zapisze się na kartach historii Powiatu Lwóweckiego. Mowa o uroczystości otwarcia wybudowanej niedawno nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. W tych podniosłych chwilach rangi powiatowej udział mogło wziąć tylko 5 osób. W nowym budynku Komendy spotkali się m.in. p.o. Komendanta Powiatowego Policji Lwówku Śląskim inspektor Jacek Bandyk oraz Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko.

Uroczyste przekazanie kluczy przez Starostę Lwóweckiego

Podczas ceremonii otwarcia Starosta Powiatu Lwóweckiego Daniel Koko przekazał symboliczne klucze do nowego obiektu Komendantowi powiatowej jednostki Policji. Pan Starosta nie krył zadowolenia i satysfakcji z tej inwestycji, która będzie godną wizytówką całego Powiatu Lwóweckiego:

Bardzo się cieszę, że nasza powiatowa jednostka Policji doczekała się w końcu Komendy z prawdziwego zdarzenia. Komendy, która będzie prawdziwą wizytówką Powiatu Lwóweckiego, przynajmniej równą fachowej postawie funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Policji. Ufam, że nowa powiatowa siedziba Policji będzie jeszcze lepiej spełniała swoje zadania wobec mieszkańców Powiatu i że poprawi się komfort pracy przedstawicieli Policji, co przełoży się na jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Lwóweckim. Jako reprezentant władz i lokalnej wspólnoty, ale także jako mieszkaniec Powiatu czuję dumę i zadowolenie, bo silne jednostki to silny Powiat, dlatego jest mi niezmiernie miło przekazać klucze do nowej Komendy Powiatowej Policji Panu Komendantowi. Jednocześnie wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom jednostki życzę, aby służba w nowym miejscu przyniosła Państwu wiele satysfakcji z wykonywanej pracy, za którą w imieniu swoim i mieszkańców Powiatu serdecznie dziękuję.

Starosta Lwówecki Daniel Koko

Przy okazji Pan Starosta złożył także gratulacje na ręce Pana Komendanta – Inspektora Jacka Bandyka:

Proszę przyjąć gratulacje z okazji otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. To ważna i uroczysta chwila w historii jednostki, miasta i powiatu. Dzisiejsza uroczystość to również czas satysfakcji i potwierdzenia wartości wspólnych wysiłków wielu osób ukierunkowanych na jeden konkretny cel: poprawę warunków pracy lwóweckich policjantów. Cieszę się, że udało się to osiągnąć. Jestem przekonany, że nowa Komenda będzie pozytywnym impulsem w działaniu całej jednostki oraz wydatnie wpłynie na efekty codziennej pracy pełnej poświęcenia innym ludziom. Korzystając z okazji składam na Pana ręce wyrazy uznania za efekty dotychczasowych działań Komendy Powiatowej Policji na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Życzę niewyczerpanej, pozytywnej energii w kolejnych przedsięwzięciach, nieprzemijającego optymizmu i satysfakcji. Życzę również zdrowia, pomyślności i spełnienia osobistych zamierzeń wszystkich pracowników lwóweckiej komendy.

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Pani Sierżant Olgi Łukaszewicz – Oficera Prasowego KPP Lwówek Śląski