Zawiadamia się o zwołaniu LXXIX NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lwówku Śl., ul. Szpitalna 4

Początek sesji godz. 930.

 


link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

Proponowany porządek obrad:

1) Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2) Przyjęcie porządku obrad.

3) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2024 rok.

4) Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr LXXV/59/23 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

5) Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

6) Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

7) Sprawy różne i organizacyjne.