Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat – za uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym.

XXV edycja Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora

to prestiżowe wyróżnienie przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat.

Kandydatów do Nagrody zgłaszają członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury lub osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury. Spośród nadesłanych zgłoszeń Kapituła Nagrody wybiera laureata, który podczas uroczystej Gali w marcu 2024 toku otrzyma nagrodę w wysokości 50 000 zł.
Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody: 10 listopada 2023 r.

Więcej informacji na stronie: www.kronenberg.org.pl