Fragment odkrytego muru średniowiecznego fot. G. Szuba

19 stycznia 2022 roku w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim doszło do podpisania umowy między Firmą Drogowo Budowlaną BRUK-BUD Jerzy Żoga, Zbigniew Franczyk, Grzegorz Jewtuch Spółka Cywilna a Powiatem Lwóweckim zgodnie z którą przedmiotem umowy są roboty budowlane na terenie przyległym do Starostwa Powiatowego od strony murów obronnych poprzez wykonanie miejsc postojowych wraz z ciągami komunikacyjnymi i drogą dojazdową. Termin zakończenia realizacji tych robót planowany jest na czerwiec 2022.

Całkowity koszt przedsięwzięcia obliczany jest na około milion złotych, przy czym ok. 72% tej wartości zostanie pokryta z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Mamy nadzieję, że dzięki temu komfort korzystania z usług Urzędu, a szczególnie z Wydziału Komunikacji i Dróg Powiatowych zdecydowanie wzrośnie.

przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta
przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta
przy stole zgromadzeni przedstawiciele firmy, z którą Powiat zawiera umowę oraz pracownicy Starostwa i Starosta