W dniu wczorajszym wspominaliśmy o drogach w Gminie Lwówek Śląski takich jak Lwówek Śląski- Sobota, Sobota- Górczyca, Niwnice -Kotliska które zostały wyremontowane z środków pozyskanych z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Programu Inwestycji Strategicznych oraz przy wsparciu Gminy Lwówek Śląski.

Dziś również zaprezentujemy drogę zlokalizowaną w Gminie Lwówek Śląski -drogę powiatową 2515 D Rakowice Małe- Kotliska wyremontowaną z środków własnych Powiatu Lwóweckiego w ramach zadania „Remonty Nawierzchni Drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach” .

Na drodze powiatowej 2515D, prowadzącej z Rakowic Małych do Kotlisk, przeprowadzono remont nawierzchni na odcinku o długości 1690 m (od km 11+276 do km 12+836). Prace obejmowały uzupełnienie poboczy oraz wbudowanie 250 ton kruszywa.

OGÓLNA WARTOŚĆ ZADANIA „Remonty nawierzchni drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach” wyniosła niemal 2 mln złotych –  środki własne Powiatu. W ramach zadania wyremontowano drogi w każdej z gmin Powiatu Lwóweckiego, w kolejnych dniach zapraszamy do prezentacji dróg na terenie Gminy Mirsk, Gminy Gryfów Śląski, Gminy Wleń oraz Gminy Lubomierz.