W ramach realizacji Zadania „Remonty nawierzchni drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach”, prace remontowe objęły także drogi powiatowe w Gminie Mirsk.

Poniżej przedstawiamy szczegóły wykonanych działań:

Droga powiatowa 2502D Mirsk – Brzeziniec

Przeprowadzono remont odcinka o długości 630 m

(od km 0+040 do km 0+670), co znacząco poprawiło stan tej trasy

i zwiększyło komfort podróży dla użytkowników.


Droga powiatowa 2514D Rębiszów – Gajówka

Na tym odcinku o długości 340 m (od km 6+572 do km 6+912) przeprowadzono prace remontowe, które przyczyniły się do zwiększenia bezpieczeństwa i płynności ruchu.


Droga powiatowa 2494D Grudza – Janice

Remontowany odcinek o długości 750 m (od km 12+750 do km 13+500) umożliwił poprawę stanu technicznego nawierzchni oraz wydłużył jej trwałość.

Całkowita wartość zadania, obejmującego remonty nawierzchni drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach, wyniosła prawie 2 mln. zł, a środki na ten cel pochodziły z własnych zasobów Powiatu Lwóweckiego.