W ramach naszego stałego zaangażowania w poprawę jakości dróg powiatowych w 2023 roku wyremontowaliśmy drogę w  Gminie Lubomierz. Realizując zadanie „Remonty nawierzchni drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach”, przeznaczyliśmy środki własne Powiatu Lwóweckiego w wysokości 1 999 112,51 złotych.

 

W kontekście tej inwestycji, przeprowadziliśmy remont drogi powiatowej 2535D prowadzącej z Lubomierza do Popielówka, obejmującej odcinek o długości 1738 metrów. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznej i sprawnie funkcjonującej sieci dróg dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego. Dzięki naszym działaniom, infrastruktura drogowa w regionie staje się coraz bardziej nowoczesna.