Kontynuujemy prace nad poprawą stanu dróg powiatowych w Gminach, podczas realizacji zadania „Remonty nawierzchni drogowych na wybranych drogach powiatowych w Gminach”.

Skupiliśmy się na drogach w Gminie Gryfów Śląski. Oto szczegóły dotychczas wykonanych działań:

Droga powiatowa 2512D w Krzewiu Wielkim

Podczas VI Kadencji przeprowadzono remont odcinka drogi, który sięgał 500 metrów (od km 2+114 do km 2+614).

Droga powiatowa DP 2542D w Gryfowie Śląskim, ulica Polna

Skoncentrowaliśmy się na remoncie odcinka o długości 230 metrów.

Poprzez te działania chcemy zapewnić trwałą poprawę infrastruktury drogowej, aby lepiej odpowiadała ona na potrzeby społeczności lokalnej.

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznych i wygodnych warunków podróży dla wszystkich mieszkańców oraz użytkowników dróg powiatowych.