RAPORT O STANIE POWIATU – 2020 ROK

Zarząd Powiatu Lwóweckiego przedstawił Radzie Powiatu Raport o stanie Powiatu Lwóweckiego, zatwierdzony uchwałą nr 163/33/2021  Zarządu Powiatu Lwóweckiego z dnia 18 maja 2021r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego w roku poprzednim, tj. 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu Lwóweckiego.

Rada Powiatu rozpatrzy Raport podczas sesji absolutoryjnej, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku i będzie on rozpatrywany w pierwszej kolejności w formie debaty.

Głos mieszkańców w debacie nad Raportem.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Lwóweckiego mogą zabrać głos również mieszkańcy powiatu.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem składa do Przewodniczącej Rady Powiatu pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana jest sesja, podczas której ma być przedstawiony Raport. W tym przypadku zgłoszenie należy przedłożyć najpóźniej do 24 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie można złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, ul. Szpitalna 4, II piętro albo przesłać na e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

Mieszkańcy będą zabierać głos według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia.