W związku z pracami serwisowymi  Wydział Geodezji Kartografii i Katastru informuje że w dniu 31.12.2023 od godziny 15.00 do godziny 8.00 dnia 1.1.2024r.

nie będzie możliwy dostęp i załatwienie spraw poprzez serwisy

I.Wniosek, I.Kerg I.Rzeczoznawca, I.Komornik, I.Projektant I.Narady.