W roku 2020 Powiat Lwówecki kontynuował starania na polu spraw społecznych, realizując projekty mające bezpośredni wpływ na jakość życia mieszkańców.

 

Przebudowa i modernizacja kotłowni olejowej w DPS w Nielestnie

– Modernizacja kotłowni o mocy 170kW z pompą ciepła

– Docieplenie wybranych przegród budowlanych

– Koszt: 540 856,41 zł

– Dofinansowanie z PFRON: 290 818,71 zł

Remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Lwówku Śląskim

– Oddymianie klatek schodowych

– Wstawienie bram garażowych i remont pomieszczenia garażowego

– Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji (parter)

– Koszt: 182 064,22 zł

Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich

– Koszt: 663 585,00 zł

– Dotacja z WFOŚiGW: 108 733,00 zł

– Pożyczka z WFOŚiGW: 326 201,96 zł

Te projekty obejmowały zarówno poprawę warunków w placówkach opieki społecznej, jak i modernizację infrastruktury edukacyjnej i administracyjnej. Działania te wpisują się w dążenie do stworzenia przyjaznego i funkcjonalnego środowiska, zapewniając jednocześnie efektywną i zrównoważoną gospodarkę energetyczną.