W roku 2020 Powiat Lwówecki podjął kroki w kierunku poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, inwestując w środki ułatwiające ich mobilność i integrację społeczną. Zakupiono dwa samochody przystosowanych do przewozu łącznie 18 osób niepełnosprawnych.

 

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych (ZPEW)

– Koszt: 145 878,00 zł

– Dofinansowanie z PFRON: 80 000,00 zł

Zakup umożliwił Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych zapewnienie komfortowego transportu dla uczniów. Ten krok nie tylko poprawił ich codzienne dojazdy, ale także przyczynił się do włączenia ich w pełni w życie szkolne i społeczne.

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu 9 osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie

– Koszt: 135 700,00 zł

– Dofinansowanie z PFRON: 77 635,55 zł

– Środki własne: 58 064,45 zł

Inwestycja skierowana była na poprawę warunków życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej. Dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych środków transportu przyczynił się do wzbogacenia ich życia codziennego, umożliwiając uczestnictwo w różnych wydarzeniach społecznych oraz korzystanie z terapeutycznych zajęć poza placówką.

Te inwestycje nie tylko zaspokoiły konkretne potrzeby osób niepełnosprawnych, ale także wyrażają zaangażowanie Powiatu Lwóweckiego w tworzenie otwartego i integracyjnego środowiska dla wszystkich mieszkańców. W efekcie, inwestycje te pozostawiają trwały ślad w kształtowaniu przyjaznego i równego środowiska dla wszystkich mieszkańców.