Rakowicka szkoła jeszcze nigdy nie cieszyła się tak olbrzymim zainteresowaniem młodzieży, jak ma to miejsce teraz. To efekt inwestycji, które zostały tu poczynione.

Efekty poczynionych w ostatnich latach inwestycji w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich dostrzegają rodzice i młodzież. Ta, co by nie mówić wiejska szkoła cieszy się największym w historii zainteresowaniem. W tym roku po raz pierwszy gro uczniów nie dostało się do tej placówki z powodu braku miejsc.

– Te inwestycje, które zostały poczynione w ostatnich latach spowodowały to, że szkoła stała się bardzo, bardzo atrakcyjna dla młodzieży. – przyznaje Pan Marek Łukasik Dyrektor ZSET w Rakowicach Wielkich, który tłumaczy, iż głównym kierunkiem tych działań była odbudowa szkolnictwa zawodowego, które jest dziś tak istotne.

Dyrektor Łukasik wspomina szereg ważnych dla rozwoju szkoły i kształcenia młodzieży inwestycji, jak przebudowa trzeciego bloku internatu, czy wyjątkowych w skali kraju pracowni – komputerowej, gastronomicznej, czy hotelarskiej, ale także znakomitej bazy sportowo- rekreacyjnej.

Takim elementem, który przez lata był w cieniu to warsztaty, gdzie uczniowie z technikum samochodowego, czy technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki odbywają zajęcia praktyczne.

– Dwa lata temu miałem okazję z Panem Dyrektorem chodzić po tym dachu warsztatów szkolnych i widzieliśmy, jak pilna potrzeba jest remontu tego dachu. Wówczas mieliśmy już w planach, że złożymy wniosek do dofinansowania na tę termomodernizację. Nie wiedzieliśmy tylko, jaki będzie efekt końcowy, dlatego postanowiliśmy, że zabezpieczymy doraźnie ten dach. Tak też się stało. Za niewielką kwotę zabezpieczyliśmy i cierpliwie czekaliśmy na rozstrzygnięcie tego konkursu. Nasze starania przyniosły efekt w postaci tego, że dziś możemy realizować tę inwestycję. – wspomina Pan Daniel Koko Starosta Lwówecki.

W środę 10 sierpnia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Technicznych w Rakowicach Wielkich miało miejsce podpisanie umowy na wykonanie termomodernizacji warsztatów. To kolejna duża inwestycja Powiatu Lwóweckiego w oświatę.

– Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej to wspólny projekt Powiatu Lwóweckiego z trzema gminami: Gminą Miejską Lubań, Gminą Gromadka i Gminą Lwówek Śląski. – wyjaśnia Pan Starosta, który zaznacza, iż realizacja tego projektu jest możliwa dzięki pozyskaniu środków unijnych.

– Czerpiemy z unii w dalszym ciągu, korzystamy z tych środków i tutaj dzięki tym środkom możemy zrealizować kolejną inwestycję w nasze budynki oświatowe. Całe zadanie będzie opiewało na ok. 4,9 miliona złotych, z czego za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymujemy 3,1 miliona złotych. I to jest największa pula z tej naszej współpracy tych trzech Gmin i Powiatu. Dodać także należy, iż udział własny w tym projekcie jest na poziomie blisko 1,8 mln zł, co jak na Powiat Lwówecki też nie jest mało, ale przy tak dużym wsparciu środkami unijnymi jak najbardziej zasadne jest zaangażowanie tych środków. – zauważa Pan Daniel Koko, który dostrzega tu także wysiłek włożony w realizację tego projektu przez pracowników Starostwa wydziału inwestycji i zamówień publicznych pod kierunkiem Naczelnika Pana Dawida Kopeć.

Jak wspomina Wicestarosta Lwówecki w ramach inwestycji przeprowadzona zostanie kompleksowa termomodernizacja budynku.

– Wykonane zostanie ocieplenie stropodachu. Na dachu posadowione zostaną elementy fotowoltaiki, co zagwarantuje duże zasilanie do wykorzystania przez szkołę. Wykonana zostanie termomodernizacja ścian, wymienione zostaną okna, wymiana łazienka, centralne ogrzewanie, czy dokonana zostanie częściowa wymiana sieci elektrycznej. – wyjaśnia Wicestarosta Zbigniew Grześków i dodaje:

– Myślę, że zakres prac, blisko 5 milionów złotych, to jest kolejny potężny zastrzyk, jeżeli chodzi o dofinansowanie tych obiektów. To zasługa środków unijnych, to jest właśnie ta pomoc unii europejskiej.

Wykonawcą robót jest wyłoniona w przetargu firma, która zaproponowała najkorzystniejszą ofertę. Grupa MTG Tomasz Gluza już niejednokrotnie realizowała zadania w rakowickiej szkole i efekty ich pracy oceniane były bardzo dobrze. Właściciel firmy przyznaje, że przy tym zadaniu nie przewiduje żadnych trudności, aczkolwiek termin realizacji jest dość odległy – do końca maja przyszłego roku – a to z uwagi na problemy na rynku budowlanym z niektórymi materiałami.

– Długo, ze względu na problemy z dostępnością materiałów, np. pompy ciepła dostaniemy dopiero w maju. – wyjaśnia Pan Tomasz Gluza.

– Cieszę się, że jest pełne zrozumienie Starostwa, Pana Starosty, Zarządu i Rady Powiatu, że propozycje nasze, które są składane uzyskują pełną akceptację i są realizowane. – mówi Pan Marek Łukasik Dyrektor ZSET w Rakowicach Wielkich.

Termomodernizacja warsztatów rozpocznie się lada dzień, ale w rakowickiej szkole praca wre. Trwa modernizacja sal lekcyjnych.

– To inwestycja realizowana przy udziale Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Są to środki pochodzące z unii europejskiej. Tu też się wpisaliśmy w dobrze skonstruowany wniosek i widać, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego na czele z Panem Marszałkiem Cezarym Przybylskim widzi tą naszą determinację i starania o pozyskiwanie tych środków. – dodaje Starosta Lwówecki.

Natomiast Pan Dyrektor szkoły w Rakowicach Wielkich przyznaje, iż efektem tych wszystkich starań władz Powiatu i dyrekcji szkoły jest tegoroczny nabór, który przeszedł najśmielsze oczekiwania i po raz pierwszy w historii nie wszyscy chętni mogli zostać przyjęci.

– Ja sobie nie przypominam w mojej historii pracy w szkole a opracuję 35 rok żeby ponad 700 uczniów było w szkole. Trzeba się cieszyć z jednej strony a z drugiej są to następne wyzwania, przed którymi stoimy – wspomina Dyrektor Łukasik, który nie kryje, że myśli już o kolejnych perspektywicznych inwestycjach, jak na przykład nowa sala gimnastyczna, czy stadion lekkoatletyczny.

źródło: lwowecki.info