Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej XXIX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO, która odbędzie się w dniu 25 września 2020 roku. Początek sesji godz. 900.

Proponowany porządek obrad:

1/ Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2/ Przyjęcie porządku obrad.

3/Przyjęcie protokołu z XXIV, XXVI oraz XXVII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.

4/ Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Inwestycje w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śl.:

a)prezentacja materiałów;

b)dyskusja

5/Przerwa.

6/ Funkcjonowanie bibliotek prowadzonych przez Powiat Lwówecki:

a)prezentacja materiałów;

b)dyskusja;

7/Przerwa.

8/ Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

9/ Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu.

10/ Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

11/ Sprawy różne i organizacyjne.

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska