Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej  XXXIX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku.

Początek sesji godz. 900.


Proponowany porządek obrad:

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII sesji RPL

4. Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim:

a) prezentacja materiałów

b) dyskusja

5. Przerwa

6. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

7. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

8. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

9. Sprawy różne i organizacyjne.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska