OGŁOSZENIE     

Zawiadamia się o zwołaniu zdalnej LXV SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO,            

    która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 roku.

Początek sesji godz. 930.

link do transmisji: https://portal.posiedzenia.pl/LWOWEKSLASKI?action=live

Proponowany porządek obrad:

 

1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Plan inwestycji i remontów dróg powiatowych na 2023r.

3.1.Prezentacja materiałów.

3.2.Dyskusja.

4.Przerwa w obradach.

5. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

5.1. Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

5.2. Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywana budżetu powiatu na rok 2023.

5.3. Głosowanie uchwały o zmianie uchwały nr LXIV/76/22 w sprawie wieloletnie prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

6. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami RPL.

7. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.

8. Sprawy różne i organizacyjne.

 

     Przewodnicząca Rady Powiatu

                                                                        /-/Małgorzata Szczepańska