Zawiadamia się o zwołaniu LX SESJI RADY POWIATU LWÓWECKIEGO

która odbędzie się w dniu 30 września 2022 roku.

Początek sesji godz. 9:30


Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie radnych i zaproszonych gości.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Głosowanie nad projektem protokołu z LVI sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 4. Głosowanie nad projektem protokołu z LVII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 5. Głosowanie nad projektem protokołu z LVIII sesji Rady Powiatu Lwóweckiego.
 6. Wystąpienie przedstawicieli Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w związku z zagrożeniem zdrowia psychicznego młodzieży wynikającego z agresji na Ukrainę.
 7. Funkcjonowanie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lwówku Śląskim.

7.1. Prezentacja materiałów.

7.2. Dyskusja.

 1. Funkcjonowanie PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śl.

8.1. Prezentacja materiałów.

8.2. Dyskusja.

 1. Przerwa w obradach.
 2. Podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska.

10.1. Głosowanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego”.

10.2. Głosowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu zadania dotyczącego wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa mieszkańców powiatu lwóweckiego w warsztatach terapii zajęciowej.

10.3. Głosowanie projektu uchwały w sprawie pozbawienia części drogi 2540 D kategorii drogi powiatowej w miejscowości Przeździedza i Wleń obręb 1.

10.4. Głosowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/38/08 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 12 czerwca 2008 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą nr XXX/76/08 z dnia 17 grudnia 2008r.

10.5. Głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

10.6. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego w sprawie zmiany budżetu oraz szczegółowego planu wykonywania budżetu Powiatu Lwóweckiego na 2022 rok.

10.7. Głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu Lwóweckiego o zmianie uchwały          Nr XLIX/78/21 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Lwóweckiego.

 1. Informacje o działalności Zarządu Powiatu Lwóweckiego pomiędzy sesjami Rady Powiatu Lwóweckiego.
 2. Interpelacje, zapytania i postulaty radnych.
 3. Sprawy różne i organizacyjne.

 

 

 Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/

Małgorzata Szczepańska